پنجشنبه 21 آذر 1398 - 14 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با آمار اورژانس

آمار خیره کننده اورژانس تبریز در احیا قلبی ریوی

مطالب/ آمار خیره کننده اورژانس تبریز در احیا قلبی ریوی

                           
      آمار خیره کننده اورژانس تبریز در احیا قلبی ریوی اورژانس تبریز چهل وهفت نفر را به زندگی بازگردانده است.
شنبه 14 بهمن 1396