سه شنبه 12 فروردين 1399 - 06 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مسمومیت با کلر

ششمین جلسه case study در مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی

مطالب/ ششمین جلسه case study در مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی

                           
      ششمین جلسه case study در مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی به گزارش روابط عمومی مرکز این جلسات بصورت منظم پنجشنبه هرهفته با شرکت پرسنل و مسئولین ستادی و حضور رئیس مرکز برگزار میشود
شنبه 28 بهمن 1396