دوشنبه 29 مهر 1398 - 21 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با پل کابلی تبریز

تصادف مرگبار در پل کابلی تبریز

مطالب/ تصادف مرگبار در پل کابلی تبریز

                           
      تصادف مرگبار در پل کابلی تبریز تصادف سه دستگاه خودرو سواری در پل کابلی  دو کشته و پنج مصدوم برجای گذاشت.
شنبه 8 دي 1397
 خودکشی ناموفق دو دختر تبریزی

مطالب/ خودکشی ناموفق دو دختر تبریزی

                           
       خودکشی ناموفق دو دختر تبریزی دو دختر جوان که خود را از پل کابلی تبریز به پایین انداختند زنده اند.
پنجشنبه 10 اسفند 1396