جمعه 14 آذر 1399 - 18 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با پزشکان شاغل

کارگاه یک روزه توانمند سازی پزشکان شاغل در اورژانسهای بیمارستانی وپیش بیمارستانی

مطالب/ کارگاه یک روزه توانمند سازی پزشکان شاغل در اورژانسهای بیمارستانی وپیش بیمارستانی

                           
      کارگاه یک روزه توانمند سازی پزشکان شاغل در اورژانسهای بیمارستانی وپیش بیمارستانی دکتر فرزاد رحمانی رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی :
دوشنبه 14 اسفند 1396