شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اتوبوس با تریلر

برخورد اتوبوس با تریلر در اتوبان پیامبر اعظم (س) تبریز

مطالب/ برخورد اتوبوس با تریلر در اتوبان پیامبر اعظم (س) تبریز

                           
      برخورد اتوبوس با تریلر در اتوبان پیامبر اعظم (س) تبریز سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از برخورد اتوبوس با تریلر در اتوبان پیامبر اعظم (س) خبر داد.
سه شنبه 15 آبان 1397
برخورد اتوبوس با تریلر در محور تبریز آذرشهر

مطالب/ برخورد اتوبوس با تریلر در محور تبریز آذرشهر

                           
      برخورد اتوبوس با تریلر در محور تبریز آذرشهر شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی :برخورد اتوبوس با تریلر در محور تبریز آذرشهر مصدومیت شش نفر را رقم زد
سه شنبه 15 اسفند 1396