دوشنبه 2 خرداد 1401 - 21 شوال 1443
  برچسب شده با

برچسب شده با جلسه دبیران

جلسه دبیران کمیته مدیریت خطرحوادث وبلایا بیمارستانهای استان آذربایجان شرقی

مطالب/ جلسه دبیران کمیته مدیریت خطرحوادث وبلایا بیمارستانهای استان آذربایجان شرقی

                           
      جلسه دبیران کمیته مدیریت خطرحوادث وبلایا بیمارستانهای استان آذربایجان شرقی با حضور دبیران کمیته مدیریت خطرحوادث وبلایا بیمارستانهای استان جلسه هماهنگی و آموزشی پدافند غیر عامل و حوادث در مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی برگزار شد
پنجشنبه 17 اسفند 1396