چهارشنبه 12 آذر 1399 - 16 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با طوفان شدید

افزایش آمار مسمومین با مونوکسیدکربن

مطالب/ افزایش آمار مسمومین با مونوکسیدکربن

                           
      افزایش آمار مسمومین با مونوکسیدکربن شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت بدنبال وقوع طوفان شدید در تبریز که منجر به بازگشت گاز مونوکسید کربن به داخل منزل شده و مسمومیت را بدنبال دارد.
شنبه 19 اسفند 1396