جمعه 14 آذر 1399 - 18 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با حوادث غیرمترقبه وپدافندغیرعامل

اقدامات پیشگیرانه در مقابل خطرات احتمالی سیل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ اقدامات پیشگیرانه در مقابل خطرات احتمالی سیل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      اقدامات پیشگیرانه در مقابل خطرات احتمالی سیل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز دبیر کارگروه حوادث غیرمترقبه دانشگاه با بیان اینکه تمامی حوزه های دانشگاه در مقابل سیل آمادگی دارند ابراز داشت:با دستور وزارت متبوع و هشدارهای سازمان هواشناسی، اقدامات پیشگیرانه در جهت افزایش آمادگی در دانشگاه علوم پزشکی شروع شده و بصورت فشرده و منظم در حال انجام است.
يکشنبه 11 فروردين 1398