شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با چهارشنبه سوزی

جوان تبریزی به پیشواز چهارشنبه سوزی رفت

مطالب/ جوان تبریزی به پیشواز چهارشنبه سوزی رفت

                           
      جوان تبریزی به پیشواز چهارشنبه سوزی رفت شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت ساعت۲۲امشب در شهرک ولیعصر یک جوان ۲۳ساله براثر انفجار ترقه دچارسوختگی ۶۰درصد شدوتوسط اورژانس به بیمارستان شد
سه شنبه 22 اسفند 1396
جوان تبریزی به پیشواز چهارشنبه سوزی رفت

مطالب/ جوان تبریزی به پیشواز چهارشنبه سوزی رفت

                           
      جوان تبریزی به پیشواز چهارشنبه سوزی رفت شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت ساعت۲۲امشب در شهرک ولیعصر یک جوان ۲۳ساله براثر انفجار ترقه دچارسوختگی ۶۰درصد شدوتوسط اورژانس به بیمارستان شد
سه شنبه 22 اسفند 1396
همت کنیم این چهارشنبه داغدار نباشیم

مطالب/ همت کنیم این چهارشنبه داغدار نباشیم

                           
      همت کنیم این چهارشنبه داغدار نباشیم همت کنیم این چهارشنبه داغدار نباشیم
دوشنبه 21 اسفند 1396