پنجشنبه 13 آذر 1399 - 17 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با چهارشنبه آخرسال

گزارش نهائی آمار مصدومین چهارشنبه آخرسال/کاهش چشمگیر آمار مصدومین در تبریز

مطالب/ گزارش نهائی آمار مصدومین چهارشنبه آخرسال/کاهش چشمگیر آمار مصدومین در تبریز

                           
      گزارش نهائی آمار مصدومین چهارشنبه آخرسال/کاهش چشمگیر آمار مصدومین در تبریز دکترفرزاد رحمانی رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی
چهارشنبه 23 اسفند 1396