دوشنبه 29 مهر 1398 - 21 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با رزمایش ترافیکی

رزمایش ترافیکی وخدمات سفر امداد نوروزی  97  / با شعار پرهیزازخطر ،آرامش درسفر

مطالب/ رزمایش ترافیکی وخدمات سفر امداد نوروزی 97 / با شعار پرهیزازخطر ،آرامش درسفر

                           
      رزمایش ترافیکی وخدمات سفر امداد نوروزی  97  / با شعار پرهیزازخطر ،آرامش درسفر رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت این طرح که امروز باحضور تمامی ارگانهای امدادی(اورژانس ،پلیس،راهداری و...) وجهت نمایش همکاری طی مراسمی صبح امروز شنبه شروع بکار کرد
شنبه 26 اسفند 1396