دوشنبه 18 آذر 1398 - 11 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با معاون سیاسی

حضور دکتر شهرتی فر معاون سیاسی امنیتی استاندار در مرکز اورژانس تبریز

مطالب/ حضور دکتر شهرتی فر معاون سیاسی امنیتی استاندار در مرکز اورژانس تبریز

                           
      حضور دکتر شهرتی فر معاون سیاسی امنیتی استاندار در مرکز اورژانس تبریز دکتر شهرتی فر صبح امروز یکشنبه بصورت سرزده وارد مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان شد و از تمام واحدهای مرکز بازدید کردند
يکشنبه 27 اسفند 1396