پنجشنبه 8 اسفند 1398 - 02 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با راننده ۴۳ساله

اولین فوتی سوانح ترافیکی استان آذربایجان شرقی در اولین روز بهار

مطالب/ اولین فوتی سوانح ترافیکی استان آذربایجان شرقی در اولین روز بهار

                           
      اولین فوتی سوانح ترافیکی استان آذربایجان شرقی در اولین روز بهار سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی
چهارشنبه 1 فروردين 1397