دوشنبه 29 مهر 1398 - 21 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اولین فوتی

اولین فوتی سوانح ترافیکی استان آذربایجان شرقی در اولین روز بهار

مطالب/ اولین فوتی سوانح ترافیکی استان آذربایجان شرقی در اولین روز بهار

                           
      اولین فوتی سوانح ترافیکی استان آذربایجان شرقی در اولین روز بهار سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی
چهارشنبه 1 فروردين 1397