دوشنبه 25 آذر 1398 - 18 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مردجوان

انفجار ناشی از نشت گاز خانگی در شهر مرند

مطالب/ انفجار ناشی از نشت گاز خانگی در شهر مرند

                           
      انفجار ناشی از نشت گاز خانگی در شهر مرند سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی :
پنجشنبه 2 فروردين 1397