چهارشنبه 1 آبان 1398 - 23 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با شهر مرند

انفجار ناشی از نشت گاز خانگی در شهر مرند

مطالب/ انفجار ناشی از نشت گاز خانگی در شهر مرند

                           
      انفجار ناشی از نشت گاز خانگی در شهر مرند سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی :
پنجشنبه 2 فروردين 1397