پنجشنبه 2 آبان 1398 - 24 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با احتمال مسمومیت

هشدار اورژانس 115 استان درباره تندباد

مطالب/ هشدار اورژانس 115 استان درباره تندباد

                           
      هشدار اورژانس 115 استان درباره تندباد رییس اورژانس115 آذربایجان شرقی گفت : با توجه به وقوع تندباد، احتمال مسمومیت با مونوکسیدکربن وجود دارد.
يکشنبه 5 فروردين 1397