پنجشنبه 21 آذر 1398 - 14 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با سیکلت وپراید

یک فوتی و یک مصدوم درشهرستان هریس

مطالب/ یک فوتی و یک مصدوم درشهرستان هریس

                           
      یک فوتی و یک مصدوم درشهرستان هریس شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت
چهارشنبه 8 فروردين 1397