سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با سیکلت وپراید

یک فوتی و یک مصدوم درشهرستان هریس

مطالب/ یک فوتی و یک مصدوم درشهرستان هریس

                           
      یک فوتی و یک مصدوم درشهرستان هریس شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت
چهارشنبه 8 فروردين 1397