پنجشنبه 14 فروردين 1399 - 08 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با روز ملی اورژانس

حضور معاون درمان در مرکز اورژانس و تبریک روز ملی اورژانس

مطالب/ حضور معاون درمان در مرکز اورژانس و تبریک روز ملی اورژانس

                           
      حضور معاون درمان در مرکز اورژانس و تبریک روز ملی اورژانس حضور معاون درمان در مرکز اورژانس و تبریک روز ملی اورژانس
چهارشنبه 27 شهريور 1398
تجلیل از تکنسین اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مراسم نکوداشت روزملی اورژانس در تهران

مطالب/ تجلیل از تکنسین اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مراسم نکوداشت روزملی اورژانس در تهران

                           
      تجلیل از تکنسین اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مراسم نکوداشت روزملی اورژانس در تهران در مراسم روز ملی اورژانس که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد آقای عبداله عسگری مسئول فوریتهای پزشکی شهرستان آذرشهر بعنوان تکنسین نمونه تجلیل بعمل آمد.
چهارشنبه 27 شهريور 1398
برنامه های  روز ملی اورژانس(26 شهریور) مرکز اورژانس و مدیریت حوادث دانشگاه

مطالب/ برنامه های روز ملی اورژانس(26 شهریور) مرکز اورژانس و مدیریت حوادث دانشگاه

                           
      برنامه های  روز ملی اورژانس(26 شهریور) مرکز اورژانس و مدیریت حوادث دانشگاه در مدت یک هفته برنامه های فرهنگی در سالروز تأسیس اورژانس و مصادف با دهه اول
محرم درمرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

يکشنبه 25 شهريور 1397