شنبه 16 آذر 1398 - 09 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با امدادرسانی

امدادرسانی از زمین و هوا /روز پرکار اورژانس هوائی استان آذربایجان شرقی

مطالب/ امدادرسانی از زمین و هوا /روز پرکار اورژانس هوائی استان آذربایجان شرقی

                           
      امدادرسانی از زمین و هوا /روز پرکار اورژانس هوائی استان آذربایجان شرقی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت بالگرد اورژانس پایگاه میانه در سه پرواز نجات بخش  توانست مصدومین و بیماران را به مراکز درمانی انتقال دهد.

چهارشنبه 1 اسفند 1397
بالگرد اورژانس برفراز شهرستان ورزقان

مطالب/ بالگرد اورژانس برفراز شهرستان ورزقان

                           
      بالگرد اورژانس برفراز شهرستان ورزقان رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت:بعد از ظهر امروز سه شنبه بالگرد اورژانس جهت امدادرسانی مصدوم تصادفی بطرف شهرستان ورزقان پرواز کرد
چهارشنبه 29 فروردين 1397