چهارشنبه 20 آذر 1398 - 13 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با قارچهای سمی

کارگاه آموزشی ،تشخیص و درمان قارچهای سمی

مطالب/ کارگاه آموزشی ،تشخیص و درمان قارچهای سمی

                           
      کارگاه آموزشی ،تشخیص و درمان قارچهای سمی با همکاری گروه طب اورژانس ،گروه فلسفه وتاریخ،گروه قارچ شناسی وانگل شناسی و باحضور مسئولین اورژانس بیمارستانهای دانشگاه و مسئولین بهداشت محیط شبکه در سالن اجتماعات مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی برگزار شد.
پنجشنبه 10 خرداد 1397
کارگاه آموزشی قارچهای سمی

مطالب/ کارگاه آموزشی قارچهای سمی

                           
      کارگاه آموزشی قارچهای سمی کارگاه آموزشی یک روزه ویژه مسئولین اورژانس بیمارستانها و کارشناسان بهداشت محیط شبکه های بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 7 خرداد 1397
یادداشت دکتر فرزاد رحمانی رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی در خصوص قارچهای سمی

مطالب/ یادداشت دکتر فرزاد رحمانی رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی در خصوص قارچهای سمی

                           
      یادداشت دکتر فرزاد رحمانی رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی در خصوص قارچهای سمی کشور ‌ايران با يكي از غني ترين اقليم‌هاي جغرافيايي و پوشش‌هاي گياهي، از تنوع مناسبي از نظر رويش انواع قارچ‌ها نيز برخوردار است. رويش قارچ‌هاي متنوع در مناطق مختلف جنگلي و كوهستاني كشور، همراه با افزايش نسبي امكانات و تمايل بيشتر مردم براي سفر و گردش، احتمال بروز مسموميت‌هاي قارچي را افزايش مي‌دهد.
سه شنبه 25 ارديبهشت 1397