جمعه 22 فروردين 1399 - 16 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مراغه

پروازنجات بخش بالگرد اورژانس تبریز به طرف مراغه

مطالب/ پروازنجات بخش بالگرد اورژانس تبریز به طرف مراغه

                           
      پروازنجات بخش بالگرد اورژانس تبریز به طرف مراغه بیمار زن 65ساله دچار سکته مغزی(CVA) اورژانس هوایی را به مراغه کشاند
شنبه 9 بهمن 1395