سه شنبه 23 مهر 1398 - 15 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با خیابان مفتح

انفجار گاز در خیابان مفتح تبریز

مطالب/ انفجار گاز در خیابان مفتح تبریز

                           
      انفجار گاز در خیابان مفتح تبریز نشت وانفجار گاز در منزل مسکونی در خیابان مفتح یک مصدوم برجای گذاشت
يکشنبه 30 ارديبهشت 1397