شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با محور جلفا مرند

سقوط مرگبار پیکان وانت در محور جلفا مرند

مطالب/ سقوط مرگبار پیکان وانت در محور جلفا مرند

                           
      سقوط مرگبار پیکان وانت در محور جلفا مرند شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت
چهارشنبه 2 خرداد 1397