دوشنبه 7 بهمن 1398 - 01 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با نشست نماز

نشست نماز و خانواده در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

مطالب/ نشست نماز و خانواده در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

                           
      نشست نماز و خانواده در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اورژانس:
چهارشنبه 10 بهمن 1397