پنجشنبه 8 اسفند 1398 - 02 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با فوت دلخراش

فوت دلخراش راننده کامیون در روستای شندآباد

مطالب/ فوت دلخراش راننده کامیون در روستای شندآباد

                           
      فوت دلخراش راننده کامیون در روستای شندآباد شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی در این خصوص گفت
پنجشنبه 10 خرداد 1397