دوشنبه 29 مهر 1398 - 21 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با سد زرنق

غرق شدن دختر جوان در سد زرنق

مطالب/ غرق شدن دختر جوان در سد زرنق

                           
      غرق شدن دختر جوان در سد زرنق سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت:
شنبه 12 خرداد 1397