پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با غرق شدن دختر

غرق شدن دختر جوان در سد زرنق

مطالب/ غرق شدن دختر جوان در سد زرنق

                           
      غرق شدن دختر جوان در سد زرنق سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت:
شنبه 12 خرداد 1397