شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مدیر حوادث دانشگاه

دو فوتی و شصت مصدوم در فصل گردو چینی در استان آذربایجان شرقی

مطالب/ دو فوتی و شصت مصدوم در فصل گردو چینی در استان آذربایجان شرقی

                           
      دو فوتی و شصت مصدوم در فصل گردو چینی در استان آذربایجان شرقی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز: در فصل برداشت گردو بدنبال سقوط از درخت دو نفر جان باخته و شصت نفر هم راهی بیمارستان شده اند.
شنبه 13 مهر 1398
انتصاب آقای دکتر فرزاد رحمانی به سمت رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تبریز

مطالب/ انتصاب آقای دکتر فرزاد رحمانی به سمت رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تبریز

                           
      انتصاب آقای دکتر فرزاد رحمانی به سمت رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تبریز به دنبال ایجاد سازمان اورژانس کشور و به پیشنهاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریزو موافقت مشاور وزیر بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور، دکتر فرزاد رحمانی متخصص طب اورژانس و استادیار دانشگاه به عنوان رئیس اورژانس پیش ‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی تبریز منصوب شد.
دوشنبه 21 خرداد 1397