سه شنبه 19 فروردين 1399 - 13 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با شهرک رجائی

برخورد مرگبار سه دستگاه خودرو سبک وسنگین در محور تبریز آذرشهر محدوده شهرک رجائی

مطالب/ برخورد مرگبار سه دستگاه خودرو سبک وسنگین در محور تبریز آذرشهر محدوده شهرک رجائی

                           
      برخورد مرگبار سه دستگاه خودرو سبک وسنگین در محور تبریز آذرشهر محدوده شهرک رجائی برخورد مرگبار سه دستگاه خودرو سبک وسنگین در محور تبریز آذرشهر محدوده شهرک رجائی

اتوبوس آمبولانس و سه دستگاه آمبولانس اورژانس روانه محل شدند

يکشنبه 27 خرداد 1397