يکشنبه 28 مهر 1398 - 20 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با پراید با پژو

یک فوتی و چهار مصدوم در سانحه رانندگی محور سرچم اردبیل

مطالب/ یک فوتی و چهار مصدوم در سانحه رانندگی محور سرچم اردبیل

                           
      یک فوتی و چهار مصدوم در سانحه رانندگی محور سرچم اردبیل سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی در خصوص سانحه رانندگی بعدازظهر امروز چهارشنبه گفت
يکشنبه 27 خرداد 1397