دوشنبه 25 آذر 1398 - 18 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با پراید با گاردریل

برخورد پراید با گاردریل در اتوبان کسایی تبریز یک فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت

مطالب/ برخورد پراید با گاردریل در اتوبان کسایی تبریز یک فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت

                           
      برخورد پراید با گاردریل در اتوبان کسایی تبریز یک فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت
پنجشنبه 31 خرداد 1397