چهارشنبه 1 آبان 1398 - 23 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با سیه رود عاشقلو

سقوط پراید به رود ارس

مطالب/ سقوط پراید به رود ارس

                           
      سقوط پراید به رود ارس سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت
شنبه 9 تير 1397