چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 01 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با غرق دو جوان

حادثه تلخ غرق شدن دو نفر در شهرستان شبستر

مطالب/ حادثه تلخ غرق شدن دو نفر در شهرستان شبستر

                           
      حادثه تلخ غرق شدن دو نفر در شهرستان شبستر سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت
شنبه 16 تير 1397