يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با مصدوم عشایر

اقدام تحسین برانگیز اورژانس ورزقان

مطالب/ اقدام تحسین برانگیز اورژانس ورزقان

                           
      اقدام تحسین برانگیز اورژانس ورزقان زن باردار و مصدوم عشایر در یک ماموریت مشترک از خدمات اورژانس بهره مند شدند.
چهارشنبه 20 تير 1397