دوشنبه 18 آذر 1398 - 11 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با ورزقان -خواجه

در محور ورزقان -خواجه اتفاق افتاد/واژگونی مرگبار پراید

مطالب/ در محور ورزقان -خواجه اتفاق افتاد/واژگونی مرگبار پراید

                           
      در محور ورزقان -خواجه اتفاق افتاد/واژگونی مرگبار پراید سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی اعلام کرد
شنبه 23 تير 1397