سه شنبه 12 فروردين 1399 - 06 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اهر_کلیبر

واژگونی خودرو سواری پراید در جاده اهر_کلیبر با ۵ مصدوم

مطالب/ واژگونی خودرو سواری پراید در جاده اهر_کلیبر با ۵ مصدوم

                           
      واژگونی خودرو سواری پراید در جاده اهر_کلیبر با ۵ مصدوم اورژانس استان آذربایجان شرقی
شنبه 6 مرداد 1397