يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با اهر_کلیبر

واژگونی خودرو سواری پراید در جاده اهر_کلیبر با ۵ مصدوم

مطالب/ واژگونی خودرو سواری پراید در جاده اهر_کلیبر با ۵ مصدوم

                           
      واژگونی خودرو سواری پراید در جاده اهر_کلیبر با ۵ مصدوم اورژانس استان آذربایجان شرقی
شنبه 6 مرداد 1397