يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با خواجه دیزج

برق گرفتگی جان تراشکار را را گرفت

مطالب/ برق گرفتگی جان تراشکار را را گرفت

                           
      برق گرفتگی جان تراشکار را را گرفت سخنگوی اورزانس استان آذربایجان شرقی
پنجشنبه 11 مرداد 1397