چهارشنبه 20 فروردين 1399 - 14 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگر ۳۰ساله

برق گرفتگی جان تراشکار را را گرفت

مطالب/ برق گرفتگی جان تراشکار را را گرفت

                           
      برق گرفتگی جان تراشکار را را گرفت سخنگوی اورزانس استان آذربایجان شرقی
پنجشنبه 11 مرداد 1397