پنجشنبه 14 فروردين 1399 - 08 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با سراب -نیر

حادثه خونین رانندگی محور سراب -نیر/شش کشته و مصدوم

مطالب/ حادثه خونین رانندگی محور سراب -نیر/شش کشته و مصدوم

                           
      حادثه خونین رانندگی محور سراب -نیر/شش کشته و مصدوم چهار دستگاه آمبولانس اورژانس عازم محل شدند
پنجشنبه 11 مرداد 1397
حادثه خونین رانندگی محور سراب -نیر/شش کشته و مصدوم

مطالب/ حادثه خونین رانندگی محور سراب -نیر/شش کشته و مصدوم

                           
      حادثه خونین رانندگی محور سراب -نیر/شش کشته و مصدوم چهار دستگاه آمبولانس اورژانس عازم محل شدند
پنجشنبه 11 مرداد 1397