جمعه 22 فروردين 1399 - 16 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با فروریختن دیوار

مدفون شدن چهار کارگر براثر فروریختن دیوار در سیلوی گندم شهرستان مرند

مطالب/ مدفون شدن چهار کارگر براثر فروریختن دیوار در سیلوی گندم شهرستان مرند

                           
      مدفون شدن چهار کارگر براثر فروریختن دیوار در سیلوی گندم شهرستان مرند شادی نیاسخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت
سه شنبه 16 مرداد 1397