چهارشنبه 1 آبان 1398 - 23 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با معدن ارگان

ریزش کوه در شهرستان ورزقان یک فوتی و دو مصدوم

مطالب/ ریزش کوه در شهرستان ورزقان یک فوتی و دو مصدوم

                           
      ریزش کوه در شهرستان ورزقان یک فوتی و دو مصدوم دو دستگاه آمبولانس اورژانس از جوشین قلعه و خاروانا مصدومین را به بیمارستان انتقال دادند.
چهارشنبه 24 مرداد 1397