پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با کامیون با پرشیا

برخورد شدید کامیون با پرشیا محور مرند تبریز

مطالب/ برخورد شدید کامیون با پرشیا محور مرند تبریز

                           
      برخورد شدید کامیون با پرشیا محور مرند تبریز سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی :

سه شنبه 20 شهريور 1397