سه شنبه 19 آذر 1398 - 12 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اورژانس نقدوز

برق گرفتگی مرد ۵۰ ساله در یکی از روستاهای شهرستان اهر

مطالب/ برق گرفتگی مرد ۵۰ ساله در یکی از روستاهای شهرستان اهر

                           
      برق گرفتگی مرد ۵۰ ساله در یکی از روستاهای شهرستان اهر برق گرفتگی مرد ۵۰ ساله در یکی از روستاهای شهرستان اهر
پنجشنبه 22 شهريور 1397