يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با محور اهر کلیبر

واژگونی تریلر در محور اهر کلیبر قربانی گرفت

مطالب/ واژگونی تریلر در محور اهر کلیبر قربانی گرفت

                           
      واژگونی تریلر در محور اهر کلیبر قربانی گرفت سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت

چهارشنبه 25 مهر 1397