پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 02 رمضان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با تبریز، سراب، مرند

اولین رزمایش بزرگ زیستی کلانشهری ایران در تبریز  برگزار شد.

مطالب/ اولین رزمایش بزرگ زیستی کلانشهری ایران در تبریز  برگزار شد.

                           
      اولین رزمایش بزرگ زیستی کلانشهری ایران در تبریز  برگزار شد. رزمایش بزرگ پدافند غیرعامل (پدافند زیستی) در سه شهر تبریز، سراب، مرند به صورت همزمان اجرا شد.
پنجشنبه 3 آبان 1397