سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با نیسان با آمبولانس

حادثه برای آمبولانس اورژانس سراب

مطالب/ حادثه برای آمبولانس اورژانس سراب

                           
      حادثه برای آمبولانس اورژانس سراب رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان آذربایجان شرقی گفت
سه شنبه 15 آبان 1397
حادثه برای آمبولانس اورژانس سراب

مطالب/ حادثه برای آمبولانس اورژانس سراب

                           
      حادثه برای آمبولانس اورژانس سراب رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان آذربایجان شرقی گفت
سه شنبه 15 آبان 1397