پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با فرود اضطراری پرواز

فرود اضطراری پرواز تهران - آمستردام در فرودگاه تبریز

مطالب/ فرود اضطراری پرواز تهران - آمستردام در فرودگاه تبریز

                           
      فرود اضطراری پرواز تهران - آمستردام در فرودگاه تبریز  سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی با اشاره به فرود اضطراری پرواز تهران - آمستردام در فرودگاه تبریز به دلیل ایست قلبی تنفسی  یکی از مسافران گفت:
يکشنبه 20 آبان 1397