سه شنبه 19 فروردين 1399 - 13 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با پرشیا تریلر

برخورد خونین پرشیا تریلر در آزاد راه پیامبر اعظم ص

مطالب/ برخورد خونین پرشیا تریلر در آزاد راه پیامبر اعظم ص

                           
      برخورد خونین پرشیا تریلر در آزاد راه پیامبر اعظم ص رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت
شنبه 26 آبان 1397