يکشنبه 29 دي 1398 - 23 جمادى الأولى 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با پارک ائل گلی

توسط اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد.

مطالب/ توسط اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد.

                           
      توسط اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. آموزش احیا قلبی ریوی CPR توسط اورژانس پیش بیمارستانی در پارک ائل گلی تبریز با استقبال شهروندان روبرو شد.
يکشنبه 18 آذر 1397